Σχετικά με εμάς

Ποιοι είμαστε

Τα τελευταία χρόνια, σε συνθήκες οικονομικής, πολιτικής, περιβαλλοντικής και υγειονομικής κρίσης, οι άνθρωποι αναζητούν εναλλακτικές λογικές, πρακτικές και ηθικές ως απάντηση στον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανεργία και την υποαπασχόληση, την περιφρόνηση της δημοκρατίας και την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Επιδιώκουν να εξερευνήσουν, να οικοδομήσουν και να υποστηρίξουν έναν διαφορετικό, συνεργατικό τρόπο ζωής, ο οποίος εφαρμόζει τα δημοκρατικά ιδεώδη, την ισονομία, τη δημιουργικότητα, την κοινότητα μέσα από τις διαφορές και τις βιώσιμες σχέσεις μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας από την άποψη αυτή, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για την προώθηση τέτοιων διαδικασιών εναλλακτικής κοινωνικής οικοδόμησης. Η επώαση πειραματικών, συνεργατικών και αντισυμβατικών εκπαιδευτικών σχεδίων δεν είναι κάτι καινούργιο στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχει επιταχύνει τους ρυθμούς της λόγω της γενικής κοινωνικοοικονομικής, περιβαλλοντικής και υγειονομικής κρίσης.

Το έργο “Μικτά μαθήματα κατάρτισης μικτού κύκλου για τις πρακτικές κοινοκτημοσύνης” (εφεξής ComPra) εισάγει το αναδυόμενο παράδειγμα των “κοινών” ως εναλλακτικό σύστημα αξιών και δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και παρουσιάζει κριτικά τις συνέπειες των κοινών για την αναδιαμόρφωση της εκπαίδευσης και την ενεργοποίηση της κοινωνικής ένταξης και την προώθηση της ευημερίας για όλους. Τα κοινά είναι ζωντανά και δυναμικά κοινωνικά συστήματα που αναπτύσσονται γύρω από τις αξίες της συλλογικής ιδιοκτησίας και της ισότιμης διαχείρισης των πόρων ή των αγαθών που έχουν καθιερωθεί από διάφορες κοινότητες για να εξασφαλίσουν την επιβίωση και την ευημερία κάθε μέλους τους (Bollier & Helfrich 2012). Οι άνθρωποι που έχουν αποδεχθεί τη λογική των κοινών, δηλαδή οι κοινοί θνητοί, επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα κοινωνικό δίκτυο συνεργασίας, αλληλεγγύης, διαλόγου, διαμοιρασμού και αλληλεξάρτησης που συνδέει ισότιμα όλα τα μέλη μιας κοινότητας.

icon

Οδηγοί καθηγητών

Πώς να εμπλέξετε αποτελεσματικά και δημιουργικά τους μαθητές στο μαθησιακό περιβάλλον του μαθήματος.

icon

Περιεχόμενο μάθησης

Το θεωρητικό πλαίσιο των κοινών, τα εκπαιδευτικά κοινά, τα παιδιά ως κοινοί, η ομότιμη διακυβέρνηση, η ερευνητική άποψη των κοινών όταν μελετάμε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον.

icon

Στρατηγικές διδασκαλίας

Προγράμματα σύντομου κύκλου και παιδαγωγικές μεθοδολογίες ηλεκτρονικής μάθησης

Στόχος του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Επιστημών της Αγωγής, των Κοινωνικών Επιστημών, της Κοινωνικής Εργασίας και της Επικοινωνίας να διερευνήσουν τις αξίες και τις πρακτικές της παιδαγωγικής των κοινών και να εξοικειωθούν με τη χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων. Αυτά θα τους επέτρεπαν να αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον βασισμένο στα κοινά, βοηθώντας τα παιδιά και τους νέους να ενεργούν ως “κοινοί θνητοί”. Μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών μαθημάτων μικρού κύκλου για τις “Κοινές Πρακτικές”, βασισμένων σε ένα σύστημα μικτής μάθησης, οι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από το λόγο των κοινών (λογική του διαμοιρασμού και της φροντίδας των κοινών, δίκαιες και ανοικτές σχέσεις, συν-συμμετοχή στην παραγωγή ή την παροχή γνώσης) και θα αναπτύξουν δεξιότητες για την οικοδόμηση και την ενίσχυση της ταυτότητας του κοινού τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μελλοντικούς φοιτητές τους.

Το έργο ξεκινά με ένα πνευματικό αποτέλεσμα (εφεξής IO1) σχετικά με τη δημιουργία ενός μεθοδολογικού οδηγού για την ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης μικρού κύκλου στον τομέα των “κοινών πρακτικών”. Η παρούσα έκδοση αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια

This site is registered on wpml.org as a development site.