Meie kohta

Kes me oleme

Viimastel aastatel on inimesed majandusliku, poliitilise, keskkonna- ja tervishoiukriisi tingimustes otsinud alternatiivseid loogikaid, tavasid ja eetikat, et reageerida sotsiaalsele tõrjutusele, tööpuudusele ja alatööhõivele, demokraatia halvustamisele ja keskkonnaseisundi halvenemisele. Nad püüavad uurida, ehitada üles ja toetada teistsugust, koostööl põhinevat eluviisi, mis rakendab demokraatlikke ideaale, egalitaarsust, loovust, kogukonda läbi erinevuste ning jätkusuutlikke suhteid inimeste ja looduse vahel. Haridusel on selles osas oluline tähtsus, kuna see võib olla alternatiivse sotsiaalse ülesehituse protsesside edendamise vahendiks. Eksperimentaalsete, koostööl põhinevate ja ebatraditsiooniliste haridusprojektide inkubatsioon ei ole Euroopas uus nähtus. Viimastel aastatel on see aga üldise sotsiaal-majandusliku, keskkonna- ja tervishoiukriisi tõttu kiirenenud.

Projekti “Commoning Practices” (edaspidi “ComPra”) lühiajalised koolituskursused tutvustavad “commons” kui alternatiivset väärtus- ja tegevussüsteemi hariduse valdkonnas ning toovad kriitiliselt välja commons’i mõju hariduse ümberkujundamisele, aktiivse sotsiaalse kaasamise võimaldamisele ja kõigi heaolu edendamisele. Kommuunid on elavad ja dünaamilised sotsiaalsed süsteemid, mis arenevad erinevate kogukondade poolt loodud kollektiivse omandiõiguse ja ressursside või kaupade võrdse haldamise väärtuste ümber, et tagada iga liikme ellujäämine ja heaolu (Bollier & Helfrich 2012). Inimesed, kes on aktsepteerinud ühisosa loogikat, st ühisosad, püüavad luua sotsiaalse koostöövõrgustiku, solidaarsuse, dialoogi, jagamise ja vastastikuse sõltuvuse, mis ühendab kõiki kogukonna liikmeid võrdselt.

icon

Juhendid õpetajatele

Kuidas kaasata õpilased tõhusalt ja loovalt kursuse õpikeskkonda.

icon

Õppesisu

Commons'i teoreetiline raamistik, hariduslik commons, lapsed kui ühised, vastastikune valitsemine, commons'i uurimisvaade, kui me uurime hariduskeskkonda.

icon

Õpetamise strateegiad

Lühikese tsükli programmid ja e-õppe pedagoogilised meetodid

Projekti eesmärk on võimaldada haridusteaduste, sotsiaalteaduste, sotsiaaltöö ja kommunikatsiooni kõrgkooli üliõpilastel uurida ühispedagoogika väärtusi ja praktikaid ning tutvuda uuenduslike metoodikate ja vahendite kasutamisega. Need võimaldaksid neil arendada ühiseloomul põhinevat hariduskeskkonda, mis aitaks lastel ja noortel tegutseda “tavainimestena”. Lühiajaliste koolituskursuste väljatöötamise kaudu, mis põhinevad kombineeritud õppeskeemil, omandavad kõrghariduse üliõpilased teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ühisosa diskursuse kohta (ühisosa jagamise ja hoolimise loogika, õiglased ja avatud suhted, kaasosalemine teadmiste tootmises või pakkumises) ning arendavad oskusi ühisosa identiteedi loomiseks ja tugevdamiseks nii neile endile kui ka tulevastele üliõpilastele.

Projekt algab intellektuaalse väljundiga (edaspidi IO1), mis käsitleb metoodilise juhendi koostamist lühiajalise koolituskursuse arendamiseks “Ühiste tavade” valdkonnas. See väljund koosneb neljast peatükist

This site is registered on wpml.org as a development site.