E-portfoolio

Mahara, mida kasutatakse ePortfellide rakendamiseks

E-portfoolio on avalik aken isiklike saavutuste tutvustamiseks. See on digitaalne kogumik töödest, mis kajastavad üksikisiku jõupingutusi, edusamme, saavutusi ja projektitegevuse käigus omandatud pädevusi. Õpilastel ja praktikantidel on juurdepääs veebipõhisele ruumile ja vahenditele, et nad saaksid salvestada, salvestada ja struktureerida tõendeid oma õpitulemuste ja -võimete tõendamiseks; ise hinnata ja jälgida oma õppimise arengut; jagada oma õpiradade elemente eakaaslaste ja koolitajatega. Lisaks on see suunatud kõigile asjaomastele õppijatele, praktikantidele ja noorsootöötajatele, kes soovivad oma võimeid tööturu vajadusi silmas pidades liigitada ja ühtlustada. See intellektuaalne väljund peaks edendama praktikantide osalemist õppimises, reflekteerivat praktikat, õpilaskeskseid õpieesmärke ja isejuhtivat elukestvat õpet. E-portfoolio eesmärk: E-portfooliol on kaks põhilist eesmärki:
– Õppetegevuse ja töö dokumenteerimine,
– mis on aluseks õppetegevuse hindamisel ja töötamisel antud standardite alusel.
E-portfoolio eelised
– Portfoolio annab kasu kriteeriumidest, mida kasutatakse individuaalsete õppetegevuste ja tööde hindamisel.
– Portfoolio pakub otsest tõendusmaterjali üksikisiku õppetegevuse ja töö kohta.
– Portfoolio annab võimaluse eneseanalüüsiks ja refleksiooniks.
– On üks “elektroonilise kirjastamise” vorm.

This site is registered on wpml.org as a development site.