Ενότητα 4. Επίλυση συγκρούσεων, διαδικασίες λήψης αποφάσεων και δεξιότητες επικοινωνίας

Course Description

Γενικός Σκοπός

Εξοικείωση των μαθητών με το Gordon’s Active Listening, κατά σειρά
να έχουν ειρηνικές συζητήσεις και να επιλύουν ομαλά τις καθημερινές υποθέσεις.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Να κάνει διάκριση μεταξύ των αποδεκτών και των μη αποδεκτών συμπεριφορών.
 • Να μπορείς να αναγνωρίσεις ποιανού είναι το πρόβλημα.
 • Να χρησιμοποιεί την ενεργητική ακρόαση για να αντιμετωπίσει μια μη αποδεκτή συμπεριφορά, ανάλογα με το ποιος είναι το πρόβλημα.
 • Να μπορούν να επικοινωνούν με ειρηνικό τρόπο, αποφεύγοντας τη χρήση των 12 Οδόφραγμα επικοινωνίας.

Σύντομη περιγραφή

Αυτό το μάθημα αφορά τρόπους εξεύρεσης λύσεων, με ειρηνικό τρόπο, που να ικανοποιούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι πληροφορίες και το υλικό αντλούνται από την προσέγγιση του Δρ. Thomas Gordon, ο οποίος έχει προταθεί έξι φορές για το βραβείο Nobel Piece (Gordon, 2011). Για να κατανοήσουν και να εξασκηθούν σωστά στην επίλυση συγκρούσεων, οι μαθητές πρέπει πρώτα να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την ενεργητική ακρόαση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική επίλυση συγκρούσεων.

Αυτό είναι το πρώτο από τα δύο μαθήματα στα οποία χωρίζεται η επίλυση συγκρούσεων. Οι μαθητές σε αυτό το μάθημα θα εξοικειωθούν με την ενεργητική ακρόαση και θα μάθουν πότε είναι σωστό και αποτελεσματικό να τη χρησιμοποιούν και πώς.

Γενικός Σκοπός

Να προβληματιστούν και να κατανοήσουν τη σημασία των παιδικών συνελεύσεων, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της υποδομής επικοινωνίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Συνειδητοποιήστε την ικανότητα να προσδιορίσετε τη σημασία της επικοινωνιακής υποδομής.
 • Βελτίωση της ικανότητας αξιολόγησης των επικοινωνιακών υποδομών σύμφωνα με τις ανάγκες και το πλαίσιο. Ικανότητα ανακάλυψης των λειτουργιών των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
 • Κατανοήστε τι μπορούμε να πετύχουμε μέσα από τις παιδικές συνελεύσεις.
 • Συνειδητοποιήστε πώς η διακυβέρνηση από ομοτίμους μπορεί να προωθήσει την οργάνωση των παιδιών και το αντίστροφο.
 • Μάθετε πώς να εφαρμόζετε τις συνελεύσεις για παιδιά (αντιπροσωπευτικές, αμεσοδημοκρατικές και κοινωνιοκρατικές).

Σύντομη περιγραφή

Σε αυτό το μάθημα, διερευνούμε τρόπους με τους οποίους δάσκαλοι και παιδιά μπορούν να παρέμβουν στη διαχείριση των διαδικασιών αλληλεπίδρασής τους και των κοινών πόρων τους.

Ειδικότερα, επιδιώκουμε:

 • κατανοούν την έννοια των (υπο)δομών επικοινωνίας
 • αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με τα παιδιά
 • μάθετε για τη δημοκρατική συμμετοχή των παιδιών και των νέων στη σχολική διακυβέρνηση μέσω του εκπαιδευτικού εργαλείου των παιδικών συνελεύσεων.

This site is registered on wpml.org as a development site.