Ενότητα 5. Διαπολιτισμική & Διαγενεακή Επικοινωνία και Κοινότητα

Course Description

Γενικός Σκοπός

Να κατανοήσουν τη σημασία της διαπολιτισμικής και της διαγενεακής
επικοινωνιακές στρατηγικές για την οικοδόμηση κοινοτήτων των κοινών.

Μαθησιακά αποτελέσματα 

 • Διάθεση για ενσυναίσθηση για τη βελτίωση της συμβίωσης και της δράσης μαζί στην κοινωνία.
 • Ικανότητα ανακάλυψης γεγονότων για τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές άλλων ανθρώπων.
 • Ικανότητα να προκαλεί και να ανταποκρίνεται στις πεποιθήσεις, τις αξίες και τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των άλλων.
 • Κατανόηση της μεταβαλλόμενης φύσης των ταυτοτήτων και των πολιτισμών.
 • Κατανόηση της φύσης της ενσυναίσθησης και γνώση για το πώς να την αναπτύξετε.

Σύντομη περιγραφή

Σε αυτό το μάθημα, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τη σημασία των διαπολιτισμικών και διαγενεακών στρατηγικών επικοινωνίας.  Θα εστιάσουμε τον προβληματισμό μας στον αντίκτυπο αυτής της (δια) επικοινωνίας για την οικοδόμηση κοινοτήτων των κοινών.

Γενικός Σκοπός

 • Να προωθήσει την κριτική σκέψη για το πώς θα μπορούσαν οι λόγοι των μέσων ενημέρωσης
  συμβάλλουν στην οικοδόμηση κοινωνικών αναπαραστάσεων και φαντασιών,
  ενισχύοντας τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις συμπεριφορές διάκρισης.
 • Να παρέχει στρατηγικές για να προσφέρει αντιστάσεις στα ηγεμονικά μηνύματα των ΜΜΕ.

Μαθησιακά αποτελέσματα 

 • Ικανότητα επεξεργασίας μιας κριτικής θέσης για τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην κατασκευή κοινωνικών αναπαραστάσεων και φαντασιών.
 • Ικανότητα εντοπισμού στερεοτύπων στον λόγο των μέσων ενημέρωσης και σαφής κατανόηση των επιρροών τους στην κοινή γνώμη.
 • Ικανότητα αποδόμησης φανταστικών και προσφοράς εναλλακτικών αφηγήσεων.

 Σύντομη περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην κατασκευή κοινωνικών   αναπαραστάσεων και φαντασιών των μειονοτήτων, στη μετάδοση στερεότυπων και προκαταλήψεων και στην επιρροή στην κατασκευή της κοινής γνώμης.

Γενικός Σκοπός

Να δείξω πώς οι δημιουργικές μουσικές πρακτικές μου παίζουν ρόλο στην ενθάρρυνση
δημιουργικότητα, επικοινωνία και συμμετοχή ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών
και υπόβαθρα. Για να μπορέσουν οι μαθητές να ασχοληθούν κριτικά με ζητήματα του
αποτελεσματική υλοποίηση συμμετοχικών μουσικών έργων σε διάφορα
πλαίσια.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Καταλάβετε το εύρος και τα βασικά χαρακτηριστικά των συμμετοχικών μουσικών πρακτικών
 • Κατανοήστε πώς οι συμμετοχικές μουσικές πρακτικές μπορεί να αντισταθούν στη νεοφιλελεύθερη κατάχρηση
 • Κατανοήστε πώς μπορεί να λειτουργήσει η δημιουργία μουσικής μέσα στη φιλοσοφία των κοινών
 • Προσδιορίστε αναδυόμενες προκλήσεις και κινδύνους

 Σύντομη περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στη δύναμη της μουσικής και των μουσικών δημιουργικών πρακτικών για την προώθηση της συμμετοχής, της ένταξης και της επικοινωνίας. Αφού αναφερθούμε εν συντομία στα βασικά χαρακτηριστικά των μουσικών και πολιτιστικών πλαισίων των συμμετοχικών μουσικών πρακτικών, ασχολούμαστε κριτικά με συγκεκριμένα παραδείγματα συμμετοχικών μουσικών έργων.

This site is registered on wpml.org as a development site.