Ενότητα 6. ΜΜΕ και το φανταστικό των κοινών

Course Description

Γενικός Σκοπός

 • Να ανακαλύψει το οπτικοακουστικό υλικό ως εργαλείο συλλογικής δράσης, ενδυνάμωσης και προώθησης διαπολιτισμικών προοπτικών.
 • Να κατανοήσουν την οπτικοακουστική συμμετοχική μεθοδολογία στο πλαίσιο των κοινών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Δυνατότητα παρατήρησης και ανάλυσης της πραγματικότητας μέσα από τον φακό της κάμερας
 • Ικανότητα ανακάλυψης των δυνατοτήτων του οπτικοακουστικού για την ανάπτυξη συλλογικών δημιουργιών.
 • Ικανότητα αναγνώρισης εκπαιδευτικών κοινών χαρακτηριστικών στην οπτικοακουστική συμμετοχική μεθοδολογία

 Σύντομη περιγραφή

Η συνεδρία εστιάζει στην οπτικοακουστική συμμετοχική μεθοδολογία, και συγκεκριμένα στις οπτικοακουστικές αφηγηματικές παραγωγές, ως μηχανισμό ενδοσκόπησης και πιθανής ενδυνάμωσης και συλλογικής δράσης. Το σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στην ανακάλυψη των αφηγηματικών δυνατοτήτων του οπτικοακουστικού υλικού να εξηγήσουν ιστορίες και να συνδεθούν συναισθηματικά με τους ανθρώπους, οι δραστηριότητες επικεντρώνονται επίσης στην εκπαιδευτική προοπτική των κοινών της μεθοδολογίας, ειδικά σε σχέση με τη συλλογική κατασκευή της γνώσης και την αντιστροφή ρόλων.

Γενικός Σκοπός

 • Να κατανοήσουν πώς οι αναπαραστάσεις των μέσων ενημέρωσης επηρεάζουν την αντίληψη των ανθρώπων για την πραγματικότητα.
 • Να παρουσιάσει τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ως εργαλείο για την προώθηση του πλουραλισμού και της ελευθερίας της έκφρασης.
 • Να προβληματιστούν σχετικά με τα πλεονεκτήματα, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον εκπαιδευτικό τομέα και τον ακτιβισμό.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Η κατανόηση των αναπαραστάσεων των μέσων ενημέρωσης επηρεάζει την αντίληψη των ανθρώπων για την πραγματικότητα.
 • Ανακάλυψη των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης ως εργαλείου για την προώθηση του πλουραλισμού και της ελευθερίας της έκφρασης
 • Ικανότητα προβληματισμού σχετικά με τα πλεονεκτήματα, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον εκπαιδευτικό τομέα και τον ακτιβισμό.

Σύντομη περιγραφή

Η συνεδρία επικεντρώνεται στην κατανόηση της επιρροής της εκπροσώπησης των μέσων ενημέρωσης ως κοινωνικών παραγόντων. Από την άλλη πλευρά, το μάθημα ενθαρρύνει τον προβληματισμό σχετικά με τους τρόπους εργασίας και τα ενδιαφέροντα των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης έναντι της προσέγγισης των κοινοτικών μέσων.

Γενικός Σκοπός

 • Να ανακαλύψει το οπτικοακουστικό υλικό ως εργαλείο συλλογικής δράσης, ενδυνάμωσης και προώθησης διαπολιτισμικών προοπτικών.
 • Να κατανοήσουν την οπτικοακουστική συμμετοχική μεθοδολογία στο πλαίσιο των κοινών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Δυνατότητα παρατήρησης και ανάλυσης της πραγματικότητας μέσα από τον φακό της κάμερας.
 • Ικανότητα ανακάλυψης των δυνατοτήτων του οπτικοακουστικού για την ανάπτυξη συλλογικών δημιουργιών.
 • Ικανότητα αναγνώρισης εκπαιδευτικών κοινών χαρακτηριστικών στην οπτικοακουστική συμμετοχική μεθοδολογία.

Σύντομη περιγραφή

Η συνεδρία επικεντρώνεται στην οπτικοακουστική συμμετοχική μεθοδολογία, και συγκεκριμένα, στις οπτικοακουστικές αφηγηματικές παραγωγές, ως μηχανισμό ενδοσκόπησης και πιθανής ενδυνάμωσης και συλλογικής δράσης. Το σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στην ανακάλυψη των αφηγηματικών δυνατοτήτων του οπτικοακουστικού να εξηγήσουν ιστορίες και να συνδεθούν συναισθηματικά με τους ανθρώπους, οι δραστηριότητες επικεντρώνονται επίσης στην εκπαιδευτική προοπτική των κοινών της μεθοδολογίας, ειδικά σε σχέση με τη συλλογική κατασκευή της γνώσης και την αντιστροφή ρόλων.

This site is registered on wpml.org as a development site.